เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว

การอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว เป็นกระบวนการเรียนรู้การสื่อสารเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้กับของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีลูกหลานวัยรุ่น เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติ และเสริมสร้างศักยภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลานได้ อย่างเช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังโป๊ไทย ซึ่งการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะมีผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และความเชื่อมั่น ในตนเองของวัยรุ่น จะส่งผลให้วัยรุ่นมีการสื่อสารและสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นต่อไปด้วย การถ่ายทอดสื่อสารเรื่องต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความชัดเจน เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ลูกกลับบ้านก่อนค่ำ แต่กลับโกรธลูกเมื่อลูกถึงบ้านตอนเย็น ทั้ง ๆ ที่ลูกยืนยันว่าตอนกลับจากบ้านเพื่อนยังไม่มืด ซึ่งในความเป็นจริงก็ยังไม่มืดทีเดียว ทั้งนี้เพราะความไม่ชัดเจนในการสื่อสาร ทำให้การตีความหมายไม่ตรงกัน ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองบอกให้ชัดเจนเลยว่าให้กลับบ้านก่อน 5 โมงเย็น ความชัดเจนจะมากขึ้นปัญหาอาจจะลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้น และจำเป็นต้องมีความสอดคล้องสมเหตุสมผล หรือพ่อแม่ที่จับได้ว่าลูกแอบดูหนังโป๊ไทยก็โกรธจนไม่ฟังเหตุผลว่าลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้ว กรณีภาษาพูดและภาษากายไม่สื่อความหมายไปในทางเดียวกัน เช่น คุณแม่บอกถึงความสำคัญ ความงดงามของการมีเพศสัมพันธ์เมื่อแต่งงานกับลูกสาว แต่สีหน้าของคุณแม่รู้สึกอึดอัด ลำบากใจ ที่จะพูดคุยหรือกรณีที่อนุญาตให้ลูกไปทำอะไรก็ได้แต่น้ำเสียงค่อนข้างแข็งกระด้างแสดงความไม่เต็มใจ เทคนิคการถ่ายทอดมีรายละเอียดเช่น
1. พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ ต้องพูดคุยกันอย่างเปิดอกกันเองก่อนแล้วจึงตกลงกันว่าจะพูดคุยกับลูกอย่างไร โดยไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้ลูกหลานสับสน
2. ต้องพูดกับลูกหลานให้คลายสงสัย อย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นความลับ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึง ทำให้มีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่ม โดยพูดคุยกับลูกหลานให้เป็นธรรมชาติ
3. ให้มีความซื่อสัตย์ พูดความจริง ปฏิบัติต่อเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุด ไม่ยัดเยียดความรู้
ความเข้าใจในครั้งเดียว อธิบายตอบคำถามไปทีละขั้นอย่างตรงไปตรงมา
4. ให้ลูกหลานรู้จักอวัยวะของตนเอง โดยเริ่มเรียนรู้เรื่องอวัยวะต่างๆ ก่อน แล้วเพิ่มเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะแต่ละส่วน อาจจะยกตัวอย่างจากดาราหนังโป๊ไทย
5. หาโอกาสสอนเรื่องความประพฤติ“ผิด”และ“ถูก” ในเรื่องเพศ ให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองหวังอะไรจากตัวเขา ซึ่งอาจเสริมส่งความภูมิใจในตนเองของลูกหลานได้ ดีกว่าให้เขาเห็นพฤติกรรมรุนแรงจากหนังโป๊ไทยแล้วเอาไปทำตาม