Work from home ก็ไม่เฉา ชวนเพื่อนมาเดินออกกำลังกายกัน

ผลการเดินที่เกิดประโยชน์ กับระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ดังนี้
1. ผลที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และเอ็นข้อต่อส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือใช้เคลื่อนไหวโดยตรง ได้แก่ กล้ามเนื้อต้นขาและสะโพก กล้ามเนื้อน่อง กล้ามเนื้อหน้าแข้ง ข้อเท้า ข้อสะโพก เอ็นข้อเท้า เอ็นร้อยหวาย เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมาจะได้รับการพัฒนาด้านความแข็งแรงอดทนเพิ่มขึ้น รวมทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่ ต้นแขนและลำตัวด้วย ดูคลิปโป๊สวิงกิ้งช่วยตัวเองจะได้ไม่เมื่อยมือ เพราะบางคนตอนดูคลิปโป๊สวิงกิ้งก็จะเกร็งไปทั้งร่างกาย
2. ผลที่เกิดขึ้นกับระบบหายใจ ได้แก่ ปอด ถุงลม หลอดลม จะได้รับการพัฒนาทางด้านความแข็งแรงและความยืดหยุ่นตัวเพิ่มขึ้นจากปกติ ช่วยให้ระบบหายใจสามารถทำงานหรือถ่ายเทหมุนเวียนอากาศให้เข้าออกร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ และโรคภูมิแพ้
3. ผลที่เกิดขึ้นกับระบบไหลเวียนเลือด ได้แก่ หัวใจ เลือด หลอดเลือด ความดัน ซึ่งทำให้มีการไหลเวียนไปเลี้ยงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต่อนาทีที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น หัวใจและหลอดเลือดมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวดีขึ้น ช่วยลดและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือดและความดันเป็นต้น ช่วยให้แข็งตัวได้ง่ายไม่ต้องใช้คลิปโป๊สวิงกิ้ง
4. ผลที่เกิดขึ้นกับระบบประสาท ทำให้ปฏิกิริยาการรับรู้ และสั่งงานของระบบประสาท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาเซลล์ประสาทและหน่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้ทำงานได้อย่างสัมพันธ์ เป็นผลทำให้เกิดความสมดุล ในการเคลื่อนไหวและการทรงตัว รวมถึงความสุขเวลาที่คุณดูคลิปโป๊สวิงกิ้ง ก็มีความสุขมากขึ้น
5. ผลที่เกิดขึ้นกับระบบโครงสร้าง ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็น พังพืด เป็นต้น มีการพัฒนาทั้งขนาดและความแข็งแรง โดยเฉพาะกระดูกมีการสะสมแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นช่วยป้องกันโรคกระดูกบาง กระดูกพรุน โรคข้อติด และโรคข้อต่อเสื่อมสภาพเร็วกว่าวัยอันควร ช่วยพัฒนาบุคลิกและความมั่นใจในการเคลื่อนไหว
ประโยชน์ของการเดินออกกําลังกายช่วยป้องกันอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดังนี้
1. การเดินออกกําลังกายวันละ 1.5-2.5 กิโลเมตร ช่วยรักษาสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปให้แข็งแรงเป็นปกติ
2. การเดินออกกําลังกายวันละ 2.5-4.5 กิโลเมตร ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 7-8 นาทีต่อกิโลเมตร ช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด และโรคเบาหวาน เป็นต้น
3. การเดินออกกําลังกายวันละ 4.5-6.5 กิโลเมตร ด้วยอัตราความเร็วเฉลี่ย 9-10 นาทีต่อกิโลเมตร จะช่วยพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด นอกจากนี้ยังช่วยลดไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกาย ช่วยป้องกันโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ โรคเครียด เป็นต้น