วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้ผลจริงหรือไม่

ไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สำคัญ ในสังคมไทย เป็นสาเหตุการตายของคนไข้ส่วนหนึ่ง การป้องกันโรคนี้ยังต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีการนำเอาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกมาใช้งานป้องกันการติดเชื้อ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับใครที่กลัวว่าเวลาดูหนังอาร์ไทยในห้องน้ำแล้วจะโดนยุงกัดก็คงเบาใจไปได้เยอะ

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าดิน แบ่งออกได้เป็น 4 สายพันธุ์ การติดเชื้อของแต่ละบุคคล จะมีอาการที่แตกต่างกันไป บางรายไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการออกมาเพียงเล็กน้อยแต่ในบางรายมีอาการที่รุนแรง บอกถึงอันตรายมากหรืออาการรุนแรงของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกนั้นได้แก่ ช็อค มีเลือดออกผิดปกติ ตับเสีย ตับวาย สมองอักเสบ และเสียชีวิตเป็นต้น อาการแสดงที่ไม่รุนแรงได้แก่ มีไข้ อาเจียน ปวดท้อง รับประทานอาหารไม่ได้ เป็นต้น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคนนั้นอยู่กับปัจจัยมีหลายสาเหตุ ได้แก่ สายพันธุ์ของเชื้อ ตัวคนไข้เอง หรือการติดเชื้อในคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วจะทำให้อาการแรงมากกว่าเดิมได้เช่นกัน กลุ่มเสี่ยงของโรคนี้จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 10-30 ปี ใครที่ชอบมาดูหนังอาร์ไทยในห้องน้ำแล้วโดนยุงกัดบ่อยๆยิ่งต้องระวัง

หลักการของวัคซีนคือ
ร่างกายเมื่อได้รับวัคซีนแล้วจะทำการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาและเมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นจะไปจับกับไวรัสทำให้ไม่เกิดโรค วัคซีนชนิดนี้ผู้ที่สามารถรับได้นั้นต้องมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 9-45 ปี ข้อแนะนำคือควรฉีดให้ครบทั้ง 3 เข็ม มีระยะห่างระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 หางกันเป็นเวลา 6 เดือน ระยะห่างของเข็มที่ 2 ไปเข็มที่ 3 ห่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือนเช่นกัน ด้วยวัคซีนชนิดนี้สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ถึง 66 เปอร์เซ็นต์ มารับวัคซีนแล้วก็สามารถนอนดูหนังอาร์ไทยได้อย่างสบายใจ จุดเด่นข้อดีของวัคซีนคือจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ หรือช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับวัคซีนสามารถที่จะรับได้ทั้งคนที่เคยเป็นและคนที่ยังไม่เคยเป็นโรค
เนื่องจากวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น คือการนำออกใช้เวลาที่มีชีวิตอยู่มาทำเป็นวัคซีน ทำให้มีคนบางกลุ่มเลี่ยงการรับวัคซีนชนิดนี้ ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางโรคหรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิ ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ผู้ที่ได้รับการเคมีบำบัด คนในกลุ่มนี้จะมีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ ส่งผลให้ไม่สามารถรับวัคซีนเชื้อเป็นได้ รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ก็เช่นเดียวกัน ผลข้างเคียงของวัคซีนมีค่อนข้างน้อย อาจจะมีอาการไข้ มีอาการบวมแดง เบื่ออาหารเด็กน้อย สามารถหายได้เอง ใน 1-2 วัน จากนั้นก็ดูหนังอาร์ไทยได้ปกติแล้ว